Økonomisk bærekraft

Økonomisk bærekraft handler om å sikre økonomisk trygghet for alle, og å bruke ressursene på en slik måte at dagens økonomiske utvikling ikke går på bekostning av fremtidig økonomisk utvikling.

Verdiskaping

Vårt velferdssamfunn avhenger av verdiskapende næringsutvikling for å ha goder å fordele i samfunnet. Denne dimensjonen handler om verdiskapning, men også om hvordan økonomien påvirker samfunnet og samfunnsutviklingen. Vi må redusere ulikhet, sikre anstendig arbeid, og finne nye løsninger hvor forbruket og økonomien vår ikke overbelaster miljø og klima.

Aktuelle bærekraftsmål

  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst (#8)
  • Industri, innovasjon og infrastruktur (#9)
  • Mindre ulikhet (#10)
  • Ansvarlig forbruk og produksjon (#12)

Anstendig arbeid og økonomisk vekst (#8)

Rettferdig økonomisk vekst og anstendig arbeid for alle trengs for å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet i verden. Stabile rammevilkår for næringslivet, bred tilgang til utdanning og et godt arbeidsmarked er avgjørende.

Industri, innovasjon og infrastruktur (#9)

Underliggende infrastruktur, med tilgjengelige systemer for transport, avfallshåndtering, vann- og energiforsyning og informasjonsteknologi, må være på plass for at et samfunn skal fungere. Teknologiske fremskritt og innovasjon er vesentlige for å løse utfordringer i alle de tre dimensjonene av bærekraftig utvikling.

Mindre ulikhet (#10)

Rettferdig fordeling av ressurser er nødvendig for å redusere fattigdom og skape stabile samfunn. Ulikheter øker globalt, nasjonalt og regionalt. Dette gjelder særlig tilgang til kapital, men også ulik tilgang til utdanning, helsehjelp, politisk innflytelse og mulighet til å påvirke egen livssituasjon.

Ansvarlig forbruk og produksjon (#12)

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mer enn hva kloden tåler; beregninger viser at vi trenger 1,6 jordkloder for å opprettholde dagens forbruk. For å løse denne utfordringen, må både produksjon og forbruk reduseres. I tillegg må produksjonen skje med mindre miljøbelastning og klimagassutslipp.