Helse

God helse er vår viktigste ressurs. God helse og livskvalitet er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet. Den enkeltes helsetilstand henger nøye sammen med andre utviklingstrekk i samfunnet, og påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold.