Statistikkbank

Datasett benyttet til å utarbeide rapporter på Agdertall.no er mulig å laste ned til Excel fra denne siden.  

Det meste av statistikk kan lastes ned på kommunenivå, og unntakene er merket med skoler, regioner, fylke eller Norge i lenketekst.