Kultur og fritid

Kultur, idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, samt arenaer for tro og livssyn, er viktig for innbyggernes levekår. De bidrar til å utvikle kreativitet og god folkehelse, og til deltakelse og sosial integrering. Frivillig sektor er en sentral del av Agders kulturliv. Kultur-livet er i sterk utvikling, og det er gjennomført en satsing på kulturbygg i mange kommuner. Store kulturarenaer og formidlingsbygg kan gjøre Agder til en nasjonal kulturregion. Det er også viktig å ha fokus på kulturminner for å bevare Agders historie, bygge identitet og skape verdier. 

Pandemi, deltakelse og aktivitet

Bruken av kulturtilbud og deltagelse i fritidsaktiviteter har de senere år vært preget av koronapandemien og restriksjonene som ble innført – slik at tilbud, aktivitet og deltagelse har vært redusert. Det er derfor vanskelig å konkludere tydelig når det gjelder utviklingstendenser de senere år: Skyldes for eksempel nedgangen i ungdoms deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter pandemi, eller er det uttrykk for en mer langsiktig utvikling. Følgelig blir det viktig å følge med framover på hvorvidt deltagelsen i aktivitet, frivillig engasjement og bruken av kulturtilbud øker igjen, eller om nedgangen vedvarer.

 

Perioden etter pandemien har vært dominert av medieoppslag om blant annet lavere kinobesøk, lavere konsertbesøk, og frafall av frivillige i idrett og andre aktiviteter. Dette gir indikasjoner på at pandemien endret befolkningens vaner og preferanser, noe som bør følges med på om endrer seg, og der man evt. kan vurdere tiltak.