Infrastruktur

Infrastruktur el-biler

I april 2021 vedtok et samlet Storting å be regjeringen «sikre utbygging av en helhetlig infrastruktur for null- og lavutslippskjøretøy». Vedtaket er viktig, fordi politikerne har satt seg som mål at innen 2025 skal alle nye biler som selges være nullutslippsbiler. Formålet er å få ned klimautslippene fra bilparken: Innen 2030 skal klimautslippene fra samferdsel kuttes med 50 prosent, sammenliknet med 2005.

 

Disse klimamålene kan ikke nås uten et godt utbygd ladenettverk: Nesten halvparten av bensin- og dieselbilistene oppgir hurtigladeutfordringer som en grunn til å ikke velge elbil.

Stortingets vedtak fra april 2021 krever aktiv utviklingen av infrastruktur for alternative drivstoff. Markedet trenger regi og et samlet blikk fram mot 2025.