Areal og natur

Det er i dag en økende erkjennelse av at vår adferd kan være ødeleggende for det biologiske mangfoldet på jordkloden. Dette medfører at det er blitt viktigere å ha et gjennomtenkt forhold til hvordan vi benytter og bevarer naturarealene. Dette kapittelet presenterer informasjon om tilstanden til vår natur og hvordan vi har disponert våre arealer frem til i dag.  

I desember 2022 kom man frem til enighet om ny naturavtale. Avtalen blir kalt «Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF)» og ble vedtatt på den siste dagen av FNs naturtoppmøte COP15, mandag 19. desember 2022.

Avtalen skal bidra til å stoppe den menneskelige ødeleggelsen av natur, og begynne arbeidet med å gjenopprette det som allerede har gått tapt. 

Avtalen har fire mål og 23 delmål som alle land på COP15 forpliktet seg til å nå innen 2030. I tillegg til denne nye avtalen er det tidligere inngått flere andre relevante internasjonale avtaler som omhandler det å ta vare på natur.