Digital infrastruktur

Gjennom det digitale Agder (DDA) har Agder posisjonert seg offensivt med bedre bredbåndsdekning i fylket enn landsgjennomsnittet. På denne siden finner du en kartløsning som viser bredbåndsdekningen på Agder (over 30 Mbit) og en rapport (Power BI) fra NKOM som viser bredbåndsdekning for husstander og fritidsboliger.

Bredbåndsutbygging

Det Digitale Agder (DDA) er et samarbeidsprosjekt mellom Agder fylkeskommune og alle kommunene i Agder. Formålet er å fremme utbygging av digital infrastruktur, og skaffe deltakerne gode avtaler for telefoni og bredbåndskapasitet.

Du kan finne ytterliggere informasjon om bredbåndsprosjekter i Agder ved å følge lenke: Bredbåndsutbygging

 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har utarbeidet en løsning for å finne dekningsdata fordelt på fylke eller kommune. Du finner informasjon om tilgjengelig hastighet for husstander og fritidsboliger i Power BI rapport nedenfor.

Mer informasjon finner du på nettsidene til NKOM - statistikk elektroniske kommunikasjonsløsninger.