Om Agdertall

Agdertall.no er et nettsted hvor vi presenterer statistikk fordelt på 10 hovedtema, og under hvert hovedtema finner du flere undertema. 

Det er utarbeidet egne sider med folkehelseoversikt. Mye av innholdet er hentet fra de 10 hovedtemaene, men supplert med ytterligere informasjon relevant for folkehelsearbeidet. 

Nettsider for FN's bærekraftsmål gir en oversikt på hvilke undertema du må gå til for å finne informasjon og statistikk relatert til de ulike bærekraftsmålene.

Det er også opprettet egne sider for presentasjoner og spørreundersøkelser. Samt egen statistikkbank hvor du kan laste ned statistikkgrunnlaget til mange av rapportene.

Video nedenfor gir en kort introduksjon til Agdertall.no

Nettsidene videreutvikles

Nettsidene vil videreutvikles med nytt innhold også etter lansering, og vi er avhengig av god dialog med brukerne av nettsidene for å sikre høyest mulig praktisk nytteverdi. 

E-post med innspill

Har du forslag til hvordan nettsiden kan bli enda bedre, så send det til oss på e-post: agdertall@agderfk.no