Om Agdertall

Agdertall.no er et nettsted hvor det presenteres statistikk fordelt på 10 hovedtema, og under hvert hovedtema finner du flere undertema. 

Det er utarbeidet egne sider med folkehelseoversikt. Mye av innholdet er hentet fra de 10 hovedtemaene, men supplert med ytterligere informasjon relevant for folkehelsearbeidet. 

Nettsider for FN's bærekraftsmål gir en oversikt på hvilke undertema du må gå til for å finne informasjon og statistikk relatert til de ulike bærekraftsmålene.

Det er opprettet en egen nedtrekksmeny med “Annet innhold”. Her er det egne sider for presentasjoner, spørreundersøkelser, nyttige lenker og rapporter med KOSTRA tall. 

Du kan også gå direkte til statistikkbank fra lenke i øverste meny hvor du kan laste ned statistikkgrunnlaget til de aller fleste rapportene.

Nettsidene videreutvikles

Nettsidene videreutvikles kontinuerlig med nytt innhold, og vi er avhengig av god dialog med brukerne av nettsidene for å sikre høyest mulig praktisk nytteverdi. 

E-post med innspill

Har du forslag til hvordan nettsiden kan bli enda bedre?

Send innspill til e-post: agdertall@agderfk.no

Ansvarlige for nettsidene

Analysenettverket i Agder representert med KS, NAV, Statsforvalteren i Agder og Agder fylkeskommune er ansvarlige for nettsidene.

Video nedenfor gir en kort introduksjon til Agdertall.no