FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. 

Bærekraftsmål og tusenårsmål

Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden og nesten ti millioner mennesker fikk sagt sin mening gjennom en spørreundersøkelse.

Forut for bærekraftsmålene førte tusenårsmålene (2000-2015) til stor framgang på områder som utdanning og helse, men har også blitt kritisert for kun å adressere symptomer på fattigdom. Bærekraftsmålene skal gjøre noe med årsakene til fattigdom, ulikhet og klimaendringer.

Status for Norge

Selv om mange av målene allerede er oppfylt i Norge, gjenstår det mye arbeid også her hjemme. 

Bærekraftsmålrapporten viser at vi har store utfordringer med å oppnå målene for bærekraftsmål 2 «Utrydde sult», 12 «Ansvarlig forbruk og produksjon», 13 «Stoppe klimaendringene» og 15 «Livet på land».

Tre dimensjoner

Bærekraftig utvikling har tre dimensjoner:

  • Miljømessig bærekraft
  • Sosial bærekraft
  • Økonomisk bærekraft

For å vurdere om utviklingen er bærekraftig, må du se nærmere på alle disse dimensjonene, og hvordan de henger sammen.

 

En bærekraftig utvikling av vårt samfunn må skje innenfor planetens tålegrenser. Vi må sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv, og økonomisk trygghet for alle. Både sosial og økonomisk utvikling er avhengig av at vi tar vare på den ene planeten vi har.

Bilde med symboler for alle FN bærekraftsmål. - Klikk for stort bilde