Virksomheter og foretak

Agder har gjennom mange år utmerket seg som en gründerregion med mange nyetableringer. I 2021 ble det etablert ca. 4 000 nye foretak i Agder, noe som utgjør 5,3 prosent av alle nyetableringer i landet.

Nyetableringer

Antall nyetableringer per 1 000 innbyggere har i perioden 2015-2021 økt fra 10,5 til 12,9. I samme periode har gjennomsnittet for Norge økt fra 11,2 i 2015 til 14,0 i 2021. 

 

Hoveddelen av nyetablerte foretak er innen næringer som eiendom, bygg og anlegg, kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet, og detaljhandel.   

Virksomheter og overlevelse

Det har vært en liten økning i andel foretak som har overlevd i fem år fra etableringsåret når vi ser på perioden fra 2015 til 2019. I 2015 var andelen 29,6 prosent og denne har økt til 31 prosent i 2019. 

 

Hvis vi ser på tall for Norge, så har andelen foretak som har overlevd fem år økt fra 27,3 prosent i 2015 til 27,6 prosent i 2019. Agder har en høyere overlevelsesrate enn landsgjennomsnittet. 

Data fra Enhetsregisteret

Data lastes inn daglig i dataplattformen som driftes av IKT-Agder, og deretter oppdateres denne rapporten automatisk. 

​Nøkkeltall om næringslivet i Agder

NHO har samlet noen sentrale fakta om næringslivet i Agder på sine nettsider. Der kan finne tall og statistikk knyttet til sysselsetting, verdiskaping, markedsutsikter, kompetansebehov og mye mer. 

Næringslivet i Agder​​​​

Illustrasjon. NHO - Klikk for stort bilde