Eksport

Agder er blant landets største eksportører av industrielle produkter. Eksporten er basert på et næringsliv som leverer bl.a. til olje- og gassektoren, solcelle-, vindmølle- og bilindustrien, farmasøytisk industri, samt høyteknologisk bearbeiding av metaller.  

I 2023 var verdien av den samlede vareeksporten fra Agder på 51,5 milliarder kroner. Det utgjør ca. 7 prosent av samlet norsk fastlandseksport. Regionens tyngdepunkt er særlig innen eksport av bearbeidede varer (inkluderer bl.a. metaller, jern og stål). Agders eksportverdi var her 35,7 milliarder kroner i 2023, og Agder er fylket med den høyeste verdien i Norge.  

Den samlede verdiskapingen i Agder var i 2021 beregnet å ha en verdi på 141 milliarder kroner.  Det utgjør 4 prosent av den samlede verdiskapingen i landet. Hvis vi ser på perioden fra 2010-2021, så har verdiskapingen økt med 52 prosent i Agder. Dette er lavere enn veksten for landet som samlet var på 68 prosent i samme periode. Største bidragsyterne i verdiskapingen i regionen, målt i kroner, er industrien, helse- og omsorgstjenester og varehandel.