Eksport

Agder er blant landets største eksportører av industrielle produkter. Eksporten er basert på et næringsliv som leverer bl.a. til olje- og gassektoren, solcelle-, vindmølle- og bilindustrien, farmasøytisk industri, samt høyteknologisk bearbeiding av metaller.  

 I 2022 var verdien av den samlede vareeksporten fra Agder på 48,6 milliarder kroner. Det utgjør ca. 9 prosent av samlet norsk fastlandseksport. Regionens tyngdepunkt er særlig innen eksport av bearbeidede varer (inkluderer bl.a. metaller, jern og stål) og kjemiske produkter. Agders samlede eksportverdi var her 43,1 milliarder kroner i 2022, og Agder er fylket med den høyeste verdien i Norge.  

Den samlede verdiskapingen i Agder var i 2021 beregnet å ha en verdi på 141 milliarder kroner.  Det utgjør 4 prosent av den samlede verdiskapingen i landet. Hvis vi ser på perioden fra 2010-2021, så har verdiskapingen økt med 52 prosent i Agder. Dette er lavere enn veksten for landet som samlet var på 68 prosent i samme periode. Største bidragsyterne i verdiskapingen i regionen, målt i kroner, er industrien, helse- og omsorgstjenester og varehandel.