Pendling

Agder systematiseres i ni bo- og arbeidsmarkedsregioner etter funksjonell integrasjon på bakgrunn av pendlingsnivå og reisetid. BA-regioner benyttes i analyser, men er også egnet til å vise hvordan bo- og arbeidsmarkedene henger sammen (KMD, TØI 1713/2019).