Forskning og utvikling

Antall FoU årsverk har økt med 75 prosent i Agder når vi ser på perioden fra 2010-2021. I samme periode har utgiftene til FoU økt med 115 prosent. Agder har sammenlignet med de andre fylkene i landet ganske liten aktivitet innen forskning og utvikling. Det er kun fylkene Møre og Romsdal, Innlandet og Nordland som har mindre utgifter til FoU.  

Næringsstruktur har betydning for forskningsaktivitet i næringslivet. Agder har mye industri. Mens forskning tradisjonelt er en viktig aktivitet i de store prosessindustribedriftene, er det i den mekaniske industrien tradisjon for mer erfaringsbasert og kundedrevet innovasjon.  

Indikatorrapporten

Forskningsrådet oppdaterer hvert år indikatorrapporten med detaljert informasjon om forskning og utvikling (FoU) for landet og fylkene.

Nettside med statistikk på regional fordeling av FoU