Bolig og husholdninger

Over 90% av befolkningen på Agder bor i byer, kommunesentre og tettsteder.​

Sannsynlige drivkrefter:

  • Aldrende befolkning​
  • Ønske om å bo nærmere service/tjenester​

 

  • Nærhet til arbeidsmarked​
  • Innvandring til de mest sentrale områdene i kommunene