Arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv med høy deltagelse, er viktig for bæreevnen til samfunnet. Å delta i yrkesaktivt arbeid er som regel helsefremmende og utgjør en avgjørende verdi for enkeltmenneske så vel som samfunnet det lever i.  

Deltagelse i arbeidslivet er knyttet til velferd langs flere dimensjoner som helse, levealder og materiell levestandard. Å ha en stor del av befolkningen i arbeid og inkludere flere av de som er i ytterkanten av arbeidsmarkedet, vil ha positiv effekt på folkehelsen generelt, samtidig som det kan redusere fattigdom og ulikhet. 

Sysselsetting, lønnsnivå, arbeidsledighet, sykefravær og uførhet er viktige indikatorer for å beskrive tilstanden i arbeidslivet.    

Åpne i fullskjermsvisning