Trafikksikkerhet

Arbeidet med trafikksikkerhet retter seg etter nullvisjonen: Det skal ikke forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsystemet. Målet om nullvisjonen krever langsiktig og strategisk arbeid over tid.