Ungdata i Agder

Om lag 17 000 ungdommer over hele Agder svarte vinteren 2022 på spørsmål om alt fra forhold til venner og familie, økonomi, nærmiljø, trivsel/mistrivsel, levevaner og fysisk og psykisk helse. Svarene gir verdifull kunnskap om hva vi i regionen må jobbe mer med for å sikre de unge best mulige levekår. Dette var tredje gang undersøkelsen ble gjennomført, og i 2025 skal det gjennomføres en ny Ungdata-undersøkelse.

På denne siden finner du resultater, rapporter og lenker til relevant informasjon relatert til Ungdata undersøkelsen.

Ungdommer fra 8. trinn til Vg3 deltok i undersøkelsen, og den ble, i likhet med i 2016 og 2019, gjennomført samtidig for alle kommunene på Agder.

Rapporter risiko og beskyttelse - 2022

På oppdrag fra Agder fylkeskommune har Telemarskforskning utarbeidet rapporter som går i dybden på hva som gjør at noen ungdommer er mer utsatt enn andre, og hva som allikevel kan beskytte utsatt ungdom. Det er gjort en grundig analyse for hele regionen, men for at hver kommune og skole skal kunne se hva som vil ha størst effekt å satse på lokalt, er det også utarbeidet rapporter som gir lokale tall, samt en veileder i hvordan disse resultatene kan omsettes til konkret arbeid.

Rapportene baserer seg på Ungdataundersøkelsen fra 2019 og 2022, og ble lansert i mai 2023.