Veitrafikk

Utskifting til mer energieffektive kjøretøy, større andel elbiler og myndighetskrav som har gitt en stadig høyere innblanding av biodrivstoff har allerede redusert utslippene fra denne sektoren betraktelig.

Norsk klimastiftelse har laget egen nettside som oppdateres hver måned, og denne viser hvor mange kjøretøy som er utslippsfrie.

Personbiler

Rapport nedenfor viser utviklingen i totalbilparken av personbiler fordelt på drivstoffteknologi i perioden fra 2008.

 

Trafikkdata fra Statens vegvesen

Rapport nedenfor oppdateres med nye tall hver dag.  Antall passeringer ved gitte tellepunkter registreres, og størrelsen på kjøretøyene. Det er i tillegg egne tellepunkter for sykkel.

Data lastes inn i dataplattform til IKT-Agder, og deretter oppdateres denne rapporten automatisk. 

 

Du kan se ulike fremstillinger av dataene ved å trykke på lenkene til venstre.

Hvis det er ønsker om nye fremstillinger av trafikkdata, så er det bare å sende en e-post til: agdertall@agderfk.no