Veitrafikk

Utskifting til mer energieffektive kjøretøy, større andel elbiler og myndighetskrav som har gitt en stadig høyere innblanding av biodrivstoff har allerede redusert utslippene fra denne sektoren betraktelig.

Norsk klimastiftelse har laget egen nettside som oppdateres hver måned, og denne viser hvor mange kjøretøy som er utslippsfrie.

Egen nettside hvor du kan se klimagassutslipp fra veitrafikken.

Rapport nedenfor viser utviklingen i totalbilparken av personbiler fordelt på drivstoffteknologi i perioden fra 2008.

 

Trafikkdata fra Statens vegvesen

Oppsett for å hente data fra Statens vegvesen er endret. Det jobbes med å få på plass oppdatert integrasjon slik at rapport nedenfor vil bli oppdatert på korrekt måte.