Kollektivtransport

Agder kollektivtrafikk (AKT) jobber med en gradvis elektrifisering av kollektivtransporten. I 2020 fikk Arendal sine første 3 el-busser i drift og Kristiansand har fått ytterligere to elbusser i drift. Totalt er det elleve busser med nullutslippsteknologi som kjører i Agder.

Kollektivtrafikken skal sikre gode bymiljø, redusere utslipp og gi mobilitet til alle.

AKTs trafikkområde består av områder med tett befolkning, der kollektivtrafikken har gode forutsetninger for å ta markedsandeler, til områder med lav befolkningstetthet der markedsgrunnlaget for kollektivtrafikk er svakere. 

Økonomiske ressurser setter rammer for hvilket mobilitetstilbud AKT har mulighet for å gi.

Et kollektivsystem som holder tritt med befolkningsveksten er avgjørende for at byer skal vokse bærekraftig.

Fornøyd med kollektivtilbudet

Gode tilbud til ungdom i nærområdet er viktig for trivsel og tilhørighet. Hvor fornøyd ungdom er med kollektivtilbudet er noe av det som varierer aller mest mellom steder i Ungdata (Bakken, 2022). Dette viser at kommunene og fylkeskommunene kan gjøre mye for å tilrettelegge for ungdommers trivsel.