Sykkel og gange

Tabellen nedenfor viser hovedtall for sykkel- og ganges andeler (i prosent) i transportmiddelfordelingen på Agder.

Sykkel- og gåandel i ulike deler av fylket

Sykkel- og gåandel i ulike deler av fylket
Områder Sykkel. 2018/2019 Gå, 2018/2019
Kristiansandsregionen 7 % 18 %
Arendalsregionen 3 % 15 %
Øvrige områder på Agder 2 % 12 %

Kristiansandsregionen

Kristiansandsregionen har sitt vedtatte sykkelmål på 8 prosent i 2030 og en gåandel på 18 prosent i 2030. Dette tallet er satt ut fra forventet befolkningsvekst og forutsettes at nullvekstmålet for personbiltrafikk innfris. Vi har satt målene for mobilitetsplanen likt som disse. Mer om målene og forutsetningene for disse ligger i Kollektivkonseptet og Mobilitetskonseptet 2030.

 

Arendalsregionen

Arendalsregionen har i sin ATP-plan vedtatt sykkelmål på 6 prosent i 2025 og 8 prosent i 2040, samt en gåandel på 18 prosent i 2025 og 20 prosent i 2040. Dette er ambisiøse mål og under forutsetninger om bruk av restriktive virkemidler som bompenger og parkeringsrestriksjoner.  For Arendalsregionen settes målene i denne planen på målene som er i ATP-planen i 2025. Mer om målene og forutsetningene for disse ligger i ATP-plan for Arendalsregionen (2019).

Øvrige Agder

For øvrige deler av Agder har vi satt et mål om å doble sykkel-andelen fra 2 til 4 prosent, og å øke gåandel med 2 prosent fra 12 til 14 prosent. Dette er ambisiøse mål ut fra geografi og hvor mye virkemidler og tiltak vi får gjennomført.

Transportmiddel skole

Spørsmålet «Hvordan kommer du deg til skolen» ble stilt i Ungdata-undersøkelsen for Agder i 2019 for elever i 8. trinn til Vg3. Rapport nedenfor viser hvordan ungdommene på de ulike klassetrinnene fordeler seg mellom de ulike kategoriene/måtene å komme seg til skolen på. 

 

I mobilitetsplanen for Agder er det satt en målsetning om at 60 prosent av ungdommen går eller sykler til skolen i 2033. Andelen var i 2019 på 34,5 prosent.

Trafikkdata fra Statens vegvesen

Denne rapporten oppdateres daglig med data fra Statens vegvesen sine målepunkter.Data lastes inn i dataplattform til IKT-Agder, og deretter oppdateres denne rapporten automatisk.