Befolkningsutvikling

Agder har i den siste 10-årsperioden vært blant de raskest voksende regionene i Norge. Etter en periode på første halvdel av 2000-tallet med svak vekst, og flere år med negativ netto innenlands flytting, har økende nettoinnvandring og til dels økende fødselsoverskudd snudd dette bildet. Per 1. januar 2024 hadde Agder 319 850 innbyggere.

Størst vekst i Kristiansandsregionen

I perioden fra 2019-2024 ble det 14 606 flere egder. 62 prosent av veksten i folketall har kommet i Kristiansandsregionen. De kommunene som har hatt høyest prosentvis vekst i perioden er Froland, Grimstad og Kristiansand. Det var 5 kommuner som opplevde befolkningsnedgang, og kommunene med størst prosentvis nedgang var Bygland, Åseral og Åmli.

Status i 2024 er at ca. 85 prosent av egdene bor i en av kystkommunene, og mer enn hver tredje egd bor i Kristiansand (36,6 prosent).

Sentralisering

Det er en global trend at flere velger å bo sentralt, både i by- og bygdesentrum. Aldring, innvandring og folks ønske om nærhet til arbeidsmarkeder og tjenester er de viktigste driverne for denne utviklingen. De to siste årenes tilstrømming av ukrainske flyktninger har tilsynelatende bremset sentraliseringen. Som nevnt har 62 prosent av veksten den siste femårsperioden (2019-2024) kommet i Kristiansandsregionen, mens tilsvarende andel for femårsperioden forut for Ukraina (2017-2022) var 80 prosent.

Innvandring fra utlandet utgjør den største kilden til befolkningsvekst på Agder, og sto for ca. 75 prosent av veksten i perioden 2019-2024. Utenlands innvandring utgjorde forskjellen på vekst eller tilbakegang for flere kommuner i Agder i perioden.