Flytting

Mobiliteten er størst mellom fylker og kommuner som fremstår som felles bo- og arbeidsmarkedsregioner, og de fleste flyttinger skjer innenfor eget fylke. 

Innenlands flytting gir et viktig bilde i forhold til fylkenes og kommunenes attraktivitet, og henger sammen med tilgang til arbeidsplasser m.v. Bildet i kommune-Agder er at det er få kommuner som over tid opplever stabil innenlands tilflytting, og 

disse kommunene ligger i hovedsak i Kristiansandsregionen og Arendalsregionen. Kraftigst negativ netto innenlands flytting har over tid funnet sted i Setesdal. 

Flyttestrømmer

Rapport nedenfor viser flyttestrømmene til og fra kommunene i Agder. 

Alt av inn og utflytting fra kommunene er inkludert.