Innvandring

Utenlands innvandring utgjør den største kilden til befolkningsvekst på Agder, og har betydd forskjellen mellom befolkningsvekst og nedgang for mange kommuner på Agder i perioden fra 2000. Samtidig ser det ut til at innvandrere etter en periode i opprinnelig tilflyttingskommune søker mot de større byene, enten innenfor landsdelen eller i andre deler av landet.  

Sammensetningen av befolkningen med innvandringsbakgrunn skiller seg ikke vesentlig fra de nasjonale tallene.

Omtrent halvparten av befolkningen i Agder med innvandrerbakgrunn har sin opprinnelse i Europa (Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre).