Alder og kjønn

Agder har en noe yngre befolkning enn landet forøvrig. Kvinneandelen er omtrent på landsgjennomsnittet, og har tilsvarende variasjon innenfor ulike aldersgrupper.

Mannsovervekten i de laveste aldersgruppene skyldes at det fødes noe flere gutter enn jenter. Relativt sett lavere kvinneandel i særlig aldersgruppen 20-44 kan sannsynligvis til dels tilskrives at menn er overrepresentert blant innvandrere i dette alderssegmentet.

Høyere kvinneandel i aldersgruppene 67+ skyldes primært høyere forventet levealder hos kvinner enn hos menn.