Frivillighet

Frivillig innsats er en viktig kraft for bedre levekår og gode nærmiljøer – at det finnes et mangfold av arenaer som virker inkluderende, trivselsbyggende, aktiviserende og tillitsskapende i lokalsamfunnet gir en merverdi for regionen, den enkelte kommune og den enkelte innbygger.

Frivillighetsregisteret - Brønnøysundregistrene (brreg.no)

Det frivillige engasjement øker hvis det offentlige er gode tilretteleggere. Agder fylkeskommune har en frivillighetsstrategi for 2022-2030 med et tilhørende handlingsprogram. Et mål i strategien er at alle kommuner på Agder har en kommunal frivillighetspolitikk – en tydelig plan og møtepunkter for involvering, samhandling, og støtte til lokale lag og foreninger.

Frivillighetsstrategi for Agder 

En kommunal frivillighetspolitikk øker muligheten for at kommunen blir en god tilrettelegger for frivillig sektor innen områder som er attraktive for organisasjonene. Kommuner med en god frivillighetspolitikk har mer dialog med bredden av frivilligheten lokalt enn kommuner som ikke har det. 

Kart over kommuner i Norge som har en kommunal frivillighetspolitikk (Frivillighet Norge)