Kulturindeks

Norsk kulturindeks utarbeides og publiseres av Telemarksforskning. I Norsk kulturindeks er fokus på den såkalte ytringskulturen. Dette kulturbegrepet innbefatter kulturvern, men ikke generell frivillig aktivitet og idrett.

Rapporten sammenligner kulturnivået i fylkene og tar utgangspunkt i tall per innbygger. Dette kan være antall kunstnere per innbygger eller publikum per innbygger. På denne måten kan man sammenligne kulturtilbud og kulturbruk på tvers av fylker med ulik størrelse. Kulturindeks.no har rangert fylkene i årene 2017 – 2021. Agder kom i 2017 på en 6. plass med 183 poeng. I 2021 falt agder til en 9.plass med 147 poeng.

Mer detaljert informasjon finner du på nettsiden kulturindeks.no.

Norsk kulturindeks trekker også frem Difi sin innbyggerundersøkelse som scorer innbyggernes mulighet til å delta i ulike kulturaktiviteter. Agder har falt fra en 5. plass på innbyggertilfredshet i 2017 til 8.plass i 2021.

Innbyggertilfredshet

Rapport nedenfor viser innbyggernes svar på spørsmål om muligheten til å delta i ulike kulturaktiviteter. Gjennomsnitt av score på en skala fra 1 til 10.

Utgifter til kultur

I kulturindeksen har de inkludert følgende kommunale utgifter; aktivitetstilbud barn og unge, bibliotek, kino, musikk og kulturskoler, museer, kunstformidling, kommunale kulturbygg, og en kategori for annet. 

I kulturindeksen har de inkludert følgende fylkeskommunale utgifter; bibliotek, museer, kunstformidling, kunstproduksjon og kategorien andre kulturaktiviteter. 

 

Det er netto kommunale og fylkeskommunale driftsutgifter til kultur per innbygger som vises.

Rapport nedenfor viser at Agder bruker mer penger på kultur enn landsgjennomsnittet.