Husholdninger

Husholdningsstatistikk beskriver hvordan personer er bosatt i privatboliger. Totalt er det ca. 145 000 husholdninger i Agder i 2023.

Aleneboende

Andelen aleneboende har vært økende på landsbasis siden tidlig i forrige århundre, og per 2023 er 39,3 prosent av alle husholdninger av typen aleneboende. Andelen husholdninger som består av par uten hjemmeboende barn er også økende, og ligger på 25,2 prosent i 2023.  

Andelen aleneboende og par uten hjemmeboende barn utgjør dermed i 2023 til sammen 64,5 prosent av alle husholdninger.

Husholdninger med barn

Antall husholdninger med barn har sunket fra 41 prosent i 2005 til 32,3 prosent i 2023. Aldring, redusert fruktbarhet, redusert ekteskapshyppighet og familiesplittelser er viktige grunner til dette.  

Samlivsbrudd

SSB har egne sider med utfyllende informasjon om ekteskap og skilsmisser.

Rapport fra SSB publisert i 2022 - Delt bosted for barn etter samlivsbrudd.