Høyere yrkesfaglig utdanning

Over halvparten av bedriftene på Agder trenger arbeidskraft med fagskoleutdanning. Tilbudet må i størst mulig grad tilpasses arbeidslivets behov. I den sammenheng må antall studenter og studiepoengproduksjonen innenfor relevante utdanningsområder øke. 

Antall studenter

Studenter som har fått opptak til fagskolens utdanningstilbud, eller som har inngått en bindende kontrakt med skolen, og som har status som aktiv student ved fagskolen ved de to telletidspunktene 1.mars (vårsemesteret) og 1.oktober (høstsemesteret). Alle tall omgjort til heltidsekvivalenter, dvs at f.eks to studenter i 50 pst tilsvarer en heltidsstudent. 

Studiepoeng

Avsluttende resultat i et gitt emne. Rapporterte data om avlagte eksamener/emnevurderinger er også grunnlaget for beregningen av studiepoeng per semester.