Sykefravær og turnover

Sykefraværsstatistikken måler sykefraværet blant lønnstakere i norske virksomheter, dokumentert gjennom egen- og legemelding. Formålet med statistikken er å måle utviklingen i sykefraværet i Norge på kort og lang sikt, blant annet for å måle i hvilken grad målsetningene i IA-avtalen oppnås.

Årlig sykefravær

Rapport nedenfor viser utvikling i sykefraværet for kommuner i Agder, fylker og landet fra 2014. Sykefraværet i Agder ligger noe høyere en landsgjennomsnittet.  Som landet ellers er sykefraværet høyere blant kvinner enn menn. 

 

Sykefravær etter næring

 

Sykefravær per kvartal

Rapport nedenfor viser utvikling i sykefraværet per kvartal for kommuner i Agder og fylker fra 2020. Sykefraværet i Agder ligger noe høyere en landsgjennomsnittet. Som landet ellers er sykefraværet høyere blant kvinner enn menn. 

Trykk her for å se oppdatert statistikk om sykefraværet fra NAV Agder.