Reisevaneundersøkelser

Reisevaneundersøkelser er et viktig datagrunnlag for areal- og transportplanlegging og når mobilitetløsninger skal planlegges.

Formålet med reisevaneundersøkelsene er å kartlegge befolkningens reiseaktivitet og reisemønster. Resultatene gir informasjon om alle typer reiser for befolkningen i hele landet, og brukes av transportmyndighetene til en lang rekke planleggingsformål.

De nasjonale reisevaneundersøkelsene

De nasjonale reisevaneundersøkelsene gjennomføres av Opinion og finansiert av Samferdselsdepartementet, transportvirksomhetene, flere bykommuner og fylkeskommuner. Dataene omhandler reiser i disse ni byområdene:

Oslo/Akershus, Bergensregionen, Trondheimsområdet, 

Nord-Jæren, Kristiansandregionen, Buskerudbyen, 

Nedre Glomma, Grenlandsbyen, Tromsø

Reisevaneundersøkelsen gjøres nå (fra 2016) kontinuerlig i motsetning til hvert fjerde år som tidligere. Undersøkelsene gjennomføres på omtrent samme måte, slik at vi kan sammenligne resultater for å se om reisevanene endrer seg over tid.

Den siste fireårige reisevaneundersøkelsen ble gjort i 2014. Undersøkelsene er blitt gjennomført med jevne mellomrom siden 1985.

Statens vegvesen - Nasjonale reisevaneundersøkelser

 

Reisevaner i Setesdal

Resultater og analyse av spørreundersøkelse om mobilitet i Setesdal og Åseral.  Setesdal interkommunalt politiske råd er partner i et EU prosjekt som ønsker å belyse og forbedre mobilitet og tilgjengelighet i spredtbebygde områder. 

Prosjektet skal belyse utfordringer med mobilitet og fremkommelighet i spredtbebygde områder og i hvilken grad endringer i disse faktorene kan påvirke bosetting og attraktivitet som turistdestinasjon.

Last ned rapport om mobilitet i Setesdal og Åseral (PDF, 2 MB)

Illustrasjon. Forside på rapport om reisevaner i Setesdal. - Klikk for stort bilde

Mobilitetskart for Setesdal

Det er utarbeidet et mobilitetskart hvor alle tettstedene i kommunene er lagt inn, og viser blant annet radius for bruk av el-sykkel.

Åpne kart i fullskjermsvisning