Byvekstavtale for Kristiansandsregionen

Byvekstavtalen i Kristiansandregionen vil være en helhetlig plan for transport i byområdene og omfatter vei, kollektiv, sykkel og gange. Kristiansandsregionen består av kommunene Birkenes, Iveland, Lillesand, Kristiansand og Vennesla.

Avtalen skal bidra til bedre framkommelighet og bymiljø i Kristiansandsregionen. Målet er nullvekst i persontransport med bil.

Avtalen skal i årene fremover sikre finansiering av en rekke tiltak som bidrar til at personbiltrafikken ikke øker. 

Sykkel- og gåandel i ulike deler av fylket

Sykkel- og gåandel i ulike deler av fylket
Områder Sykkel. 2018/2019 Gå, 2018/2019
Kristiansandsregionen 7 % 18 %
Arendalsregionen 3 % 15 %
Øvrige områder på Agder 2 % 12 %

Kristiansandsregionen

Kristiansandsregionen har sitt vedtatte sykkelmål på 8 prosent i 2030 og en gåandel på 18 prosent i 2030. Dette tallet er satt ut fra forventet befolkningsvekst og forutsettes at nullvekstmålet for personbiltrafikk innfris. Målene i mobilitetsplanen er like som disse. Mer om målene og forutsetningene for disse ligger i Kollektivkonseptet og Mobilitetskonseptet 2030.