Analysenettverket

Analyseavdelingen i Agder fylkeskommune inviterer til fagsamling i Analysenettverket 5. juni.    

Dato: onsdag 5. juni 

Tid: kl. 09.00 - 13.00

Lunsj: kl. 11.00-12.00

Sted: Lillesand Hotel Norge

Påmelding til fagsamling  

Utkast til program nedenfor. Program vil bli oppdatert og endelig program blir publisert her.

Agenda
Klokka Innlegg
09.00 - 09.10 Velkommen v/ Gunnar O. Lindaas, Avdelingsleder Analyse, Agder fylkeskommune
09.10 - 09.30 Nytt innhold på Agdertall.no v/ Børje Michaelsen, Rådgiver, Agder fylkeskommune
- Statistikk fra NAV, digitale kommunepresentasjoner, KOSTRA-rapporter, resultater Folkehelseundersøkelsen m.m.
09.30 - 10.00 Kommunebildet v/Selma Hasic, Rådgiver, Statsforvalteren i Agder
- Brukes for å få frem statsforvalterens samlede kunnskap om en kommune.
- Er det aktuelt å inkludere noe av innholdet på https://agdertall.no/?
10.00 - 10.10 Pause (fylle på med kaffe)
10.10 - 10.30 Bruker erfaringer Agdertall v/ Robert Bjørnestøl, Rådgiver, Iveland kommune
10.30 - 11.00 Innlegg fra en kommune
11.00 - 12.00 Lunsj
12.00 - 12.25 Utvikling av analysenettverket, innspill v/ Arve Haug, Seniorrådgiver, NAV
12.25 - 12.50 Innlegg om nytt nettverk. Innovasjon og forskning. v/Sissel Strickert, Avdelingsleder Samskaping og internasjonalisering, Agder fylkeskommune
12.50 - 13.00 Veien videre og avslutning

       

Med vennlig hilsen

Analyseavdelingen, Agder fylkeskommune