Nye agdertall

Aktuelt

  • 06.05.2024 Analysenettverket
    Analyseavdelingen i Agder fylkeskommune inviterer til fagsamling i Analysenettverket 5. juni.
  • 19.03.2024 Folkehelseprofiler for 20..
    Eldres helse er temaet for folkehelseprofilen 2024. Temaet gjenspeiles i indikatorer og figurer. Indikatorene som presenteres i profilen er valgt...
  • 29.02.2024 Fortsatt god befolkningsv..
    Nye befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Agder per 1. januar 2024 har 319 850 innbyggere.
Til toppen