Nye agdertall

Aktuelt

  • 08.11.2023 Folkehelseoversikt er nå ..
    Folkehelseoversikten er utarbeidet med to formål:Inngår i grunnlag for regional planstrategiSom veiledning og inspirasjon til kommunenes eget...
  • 10.10.2023 Oppdatert statistikk på k..
    Analyseavdelinga i Agder fylkeskommune har oppdatert kommunepresentasjoner for Agder med siste tilgjengelige tall. Kommunepresentasjoner som både...
  • 01.09.2023 Ny rapport fra Norsk inst..
    Norsk institutt for naturforskning, (NINA), har i samarbeid med Nordfjord EDB, NIBIO og Agder Fylkeskommune undersøkt hvor store arealer som er...
Til toppen