Oppdatert statistikk på kommunenivå - med ferdige presentasjoner

Analyseavdelinga i Agder fylkeskommune har oppdatert kommunepresentasjoner for Agder med siste tilgjengelige tall. 

Kommunepresentasjoner som både Power Point og PDF

På mange av foilene er det lenket opp til dynamiske rapporter som ligger på Agdertall.no. Rapportene inneholder mer detaljert informasjon enn det som er inkludert i presentasjonene. 

Presentasjonene er ikke ment å gi et fullstendig bilde av kommunene, men inneholder et lite utvalg av statistikk som er valgt ut med utgangspunkt i de tre gjennomgående perspektivene i Regionplan Agder 2030. Perspektivene samsvarer med de tre dimensjonene i FN's bærekraftsmål.  

Illustrasjon - Klikk for stort bildeEksempel på lysbilde fra kommunepresentasjonene.