Skole

Formål med grunnskolestatistikken er å gi samfunnsnyttig informasjon om tilstanden i grunnskolen. Statistikken dekker informasjonsbehovet både hos utdanningsmyndigheter og andre interesserte.

Fra og med 1992 har SSB tatt i bruk data fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) som grunnlag til utarbeiding av offisiell statistikk over elever i grunnskolen.

KOSTRA

KOSTRA er en forkortelse for kommune-stat-rapportering. Gjennom KOSTRA sender alle norske kommuner og fylkeskommuner inn tall fra sine tjenesteområder til Statistisk sentralbyrå. Tallene omfatter også tjenester levert gjennom kommunale/fylkeskommunale foretak og interkommunalt samarbeide (IKS).

Nye tall

I KOSTRA publiseres foreløpige tall 15. mars og endelige tall 15. juni for det foregående året. Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som publiserer KOSTRA-tallene for alle kommuner og fylkeskommuner som har rapportert. 

Dokumentasjon av KOSTRA