Barnevern

Statistikken gir tall for den kommunale barnevernstjenesten. Tallene omfatter alle meldinger, undersøkinger og tiltak, og barna dette gjelder. Målgruppa for barnevernet sitt arbeid er barn og unge i alderen 0–24 år. 

KOSTRA

KOSTRA er en forkortelse for kommune-stat-rapportering. Gjennom KOSTRA sender alle norske kommuner og fylkeskommuner inn tall fra sine tjenesteområder til Statistisk sentralbyrå. Tallene omfatter også tjenester levert gjennom kommunale/fylkeskommunale foretak og interkommunalt samarbeide (IKS).

Nye tall

I KOSTRA publiseres foreløpige tall 15. mars og endelige tall 15. juni for det foregående året. Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som publiserer KOSTRA-tallene for alle kommuner og fylkeskommuner som har rapportert. 

Dokumentasjon av KOSTRA

Det er laget egne sider i rapporten hvor du kan velge ulike geografiske enheter å sammenligne kommunens resultater med. Trykk på knappen “Velg hvem du vil sammenligne deg med” for å komme til disse sidene. 

Kommunens resultater kan sammenlignes med andre Agder kommuner, KOSTRA-grupper, ASSS kommuner, fylker og landet. Flere statistikkvariabler er også inkludert på disse sidene.