Barnehager

Barnehagestatistikken gir informasjon om utviklingen i barn i barnehager, ansatte i barnehager og utgifter til barnehage. Rapporteringen fungerer som grunnlag for om barnehagen følger de retningslinjer som barnehageloven, barnehagelovens forskrifter, samt barnehagens egne godkjenningsdokumenter legger opp til.

KOSTRA

KOSTRA er en forkortelse for kommune-stat-rapportering. Gjennom KOSTRA sender alle norske kommuner og fylkeskommuner inn tall fra sine tjenesteområder til Statistisk sentralbyrå. Tallene omfatter også tjenester levert gjennom kommunale/fylkeskommunale foretak og interkommunalt samarbeide (IKS).

Nye tall

I KOSTRA publiseres foreløpige tall 15. mars og endelige tall 15. juni for det foregående året. Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som publiserer KOSTRA-tallene for alle kommuner og fylkeskommuner som har rapportert. 

Dokumentasjon av KOSTRA

Det er laget egne sider i rapporten hvor du kan velge ulike enheter å sammenligne kommunens resultater med. Trykk på knappen “Velg hvem du vil sammenligne deg med” for å komme til disse sidene. 

Kommunens resultater kan sammenlignes med andre Agder kommuner, KOSTRA-grupper, ASSS kommuner, fylker og landet.  Flere statistikkvariabler er også inkludert på disse sidene.