Arbeidsledighet

Arbeidsmarkedet i Agder er i 2023 preget av lav ledighet og høy etterspørsel etter arbeidskraft. Sammenlignet med tidligere år før koronapandemien inntraff, har ikke ledigheten ligget på så lave nivåer siden før finanskrisen i 2008.  

Mangelen på arbeidskraft ligger på rundt 2 900 personer som næringslivet i Agder trenger, særlig stor er mangelen innen helse- og sosialtjenester og bygg- og anleggsbransjen. I 2022 var dette tallet på nesten 3 200 personer. Tallet på ledige stillinger, som er en indikator på etterspørsel etter arbeidskraft, har derimot gått noe ned siden det rekordhøge nivået våren 2022. 

Trykk her for å se mer informasjon om bedriftsundersøkelsen i Agder 2023.

Arbeidsledige omfatter personer som har registrert seg som helt ledige eller delvis ledige hos NAV. De som er helt ledige, er 100 % ledige. De som er delvis ledige, har en jobb, men ønsker å jobbe mer. 

Per 1.juni 2023 var 4 528 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder. 2 553 personer er registrert som helt ledige hos NAV i Agder. Det utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken.

I Norge er 1,7 prosent av den samlede arbeidsstyrken helt ledige. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3 251 personer, eller 2,1 prosent av arbeidsstyrken i Agder. Bruttoledigheten i Norge er på 2 prosent.  

Trykk her for å se oppdatert ledighetsstatistikk fra NAV Agder.

I Agder har andelen personer med nedsatt arbeidsevne i lengre tid ligget klart over landsgjennomsnittet. Ser vi dette i sammenheng med den høye etterspørselen etter arbeidskraft har regionen et høyt nivå av ubrukt arbeidskraftreserve.